Hulp van Expert Zorg en Werk in Drenthe en Groningen

Expert Zorg en Werk biedt op een persoonlijke, kleinschalige manier hulp in Drenthe en Groningen. Komt u uit die regio en bent u op zoek naar begeleiding? Expert stelt zich als doel u zoveel mogelijk in staat te stellen uw eigen weg te blijven uitstippelen en zelf actief te blijven in de samenleving.

Meer weten?

Historie

Expert Zorg en Werk is een door verschillende gemeenten gecontracteerde zorgaanbieder en werkzaam in de volgende gemeenten: Groningen, Midden-Groningen, Veendam en Noord- en Midden-Drenthe. Expert Zorg en Werk is een besloten vennootschap, gevestigd in Veendam en is in 2011 opgericht.

In 2016 is Expert gestart met de ontwikkeling van een aanbod op de gebieden beschermd wonen, begeleid wonen, logeeropvang, persoonlijke begeleiding, huishoudelijke hulp en Dagbesteding. Hoewel Expert open staat voor cliënten van alle achtergronden, kunnen zij en haar medewerkers door hun culturele achtergrond, talenkennis en inzicht in de positie van mensen met een migratieachtergrond een bijzondere meerwaarde geven aan cliënten met een migratieachtergrond in Nederland. Expert heeft als doel het verlenen van integrale zorg aan mensen met psychiatrische en/of psychosociale problemen in het kader van de WMO. 

Missie

Expert Zorg en Werk biedt goede, toegankelijke en betaalbare zorg, die voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen. De behoeften, wensen, ervaringen en belangen van de cliënt staan centraal en zijn richtinggevend voor de te bieden zorg. De zorgverlening komt tot stand in overleg en samenwerking tussen zorgverlener en cliënt, waar nodig samen met zijn vertegenwoordigers en/of verwanten. Onze aanpak is herstel- en oplossingsgericht. Dit betekent dat de cliënt ontdekt wat zijn/haar mogelijkheden, talenten en sterke kanten zijn en hoe hij/zij die kan inzetten. Als dat lukt, dan kan de cliënt de regie over zijn/haar eigen leven (terug)nemen. Na de begeleiding kan de cliënt in principe zelfstandig weer verder.

Visie

In onze visie geven onze cliënten zoveel mogelijk vorm en invulling aan hun eigen leven en doen zij mee in de samenleving. De cliënt staat bij ons centraal. We zien onze cliënten als medemensen met behoeften die soms zo bijzonder zijn, dat ze (tijdelijk) niet vervuld kunnen worden zonder toegewijde hulp en ondersteuning. Expert wil die hulp en ondersteuning bieden aan mensen met zo'n bijzondere zorgbehoefte. Daarbij nemen we de eigen kracht en competenties van mensen als uitgangspunt om hun situatie te helpen verbeteren. Gastvrijheid, gelijkwaardigheid, veiligheid en stabiliteit vormen hierbij de basis.

Wie werkt er bij Expert Zorg en Werk?

Bij Expert Zorg en Werk werken zorgprofessionals in verschillende disciplines, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers die allen aangestuurd worden door de eigenaresse. Wij werken samen met verschillende netwerk en ketenpartners.

Opleiding en organisatie

In ontwikkeling....................

Zelfredzaamheidsmatrix

De zelfredzaamheidsmatrix is leidend in de werkzaamheden van Expert Zorg en Werk. Deze tool wordt gebruikt voor het bepalen van de uitgangssituatie, als voeding voor de zorgplannen en als monitoringsinstrument voor de voortgang. Werkzaamheden zijn zoveel mogelijk resultaatgericht en minder procesgericht.