Kwaliteit

ISO

Expert Zorg en Werk is een ISO-gecertificeerde zorginstelling.

Bekijk hier onze certificatie

Klachten

Expert Zorg en Werk werkt aan goede dienstverlening voor cliënten. Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent. Toch kan het gebeuren dat u of uw vertegenwoordiger een klacht heeft. Dan horen we dat graag van u. Het is belangrijk dat u weet waar u terecht kunt.
Klachten kunnen onder meer betrekking hebben op de volgende zaken: 

  • Gedrag en bejegening van medewerkers naar cliënten
  • Ontevredenheid over de door Expert Zorg en Werk verleende zorg
  • Ontevredenheid over de procedures van Expert Zorg en Werk 

Als u niet tevreden bent kunt u het beste met uw begeleider praten. Vertel aan uw begeleider wat u vindt. Waarom bent u niet tevreden? Wat zou u anders willen? Uw begeleider kan u misschien helpen. Als u het lastig vindt om het gesprek aan te gaan, kunt u altijd iemand vragen om u daarbij te helpen. Bijvoorbeeld een familielid of een vriend(in). Wanneer het bespreken van uw klacht niet heeft geholpen kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van Expert Zorg en Werk. Deze kunt u mailen naar info@expertzorgenwerk.nl. Expert Zorg en Werk is verplicht om binnen zes weken te reageren en een oordeel te geven over de klacht (met een maximale verlenging van 4 weken). 

Lees onze volledige klachtenprocedure

AVG en Privacy

Expert Zorg en Werk voldoet aan de regels van de privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij altijd veilig omgaan met uw persoonsgegevens.
Lees meer hierover in onze Privacyverklaring.