Diverse soorten zorg aan huis, voor diverse hulpbehoevenden

Kom werken bij
Expert Zorg en Werk

Expert Zorg en Werk biedt op een persoonlijke, kleinschalige manier hulp in Drenthe en Groningen. Komt u uit die regio en heeft u begeleiding nodig? Expert stelt zich als doel u zoveel mogelijk in staat te stellen uw eigen weg te blijven uitstippelen. Zelf actief te blijven in de samenleving.

Meer weten?

Wie zijn de cliënten?

Expert Zorg en Werk helpt mensen met behoeften die soms bijzonder zijn, en niet vervuld kunnen worden zonder toegewijde ondersteuning. Dat is meestal tijdelijk. Uw eigen kracht en kunde zijn het uitgangspunt voor onze zorg. Gastvrijheid, gelijkwaardigheid, veiligheid en stabiliteit zijn de basis.

Wie werkt er bij Expert Zorg en Werk bv?

Expert Zorg en Werk wordt geleid door de eigenares. Zij heeft een sociaalverpleegkundige achtergrond. Er werken hier ook een orthopedagoog en een maatschappelijk werker. Daarnaast zijn er vrijwilligers en ervaringsdeskundigen.

Opleiding en organisatie

Voor de professionals is een traject van extra beroepsonderwijs uitgezet. Stap 1 is de bhv-certificering in verband met het vereiste 24-uurs toezicht. De organisatie gaat werken volgens de methode van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH). De begeleiders starten voor deze specifieke werkmethode een opleiding.

Zelfredzaamheidsmatrix

De zelfredzaamheidsmatrix is leidend in de werkzaamheden van Expert Zorg en Werk. Deze tool wordt gebruikt voor het bepalen van de uitgangssituatie, als voeding voor de zorgplannen en als monitoringsinstrument voor de voortgang. Werkzaamheden zijn zoveel mogelijk resultaatgericht, minder procesgericht.

Onze uitdagingen

Financieel is het voor een jong bedrijf in een complexe omgeving als de zorg niet makkelijk. Cliënten zijn er genoeg. Het is soms alleen een worsteling om alle papieren op tijd op orde te krijgen. Die zijn wel een voorwaarde voor gemeenten en andere instanties om tot betaling over te gaan. Het bedrijf kwam in 2016 uit de kosten en er is goede hoop dat het in 2017 zal groeien.

HKZ-certificering

Momenteel loopt er een traject voor een HKZ-certificering. Dit houdt in dat administratie en de organisatie gekeurd worden op betrouwbaarheid. Expert Zorg en Werk is daarvoor al door de screening van de William Schrikker Groep gekomen.