Diverse soorten zorg aan huis, voor diverse hulpbehoevenden

Kom werken bij
Expert Zorg en Werk

Expert Zorg en Werk biedt op een persoonlijke, kleinschalige manier hulp in Drenthe en Groningen. Komt u uit die regio en heeft u begeleiding nodig? Expert stelt zich als doel u zoveel mogelijk in staat te stellen uw eigen weg te blijven uitstippelen. Zelf actief te blijven in de samenleving.

Meer weten?

Wie zijn de cliënten?

Expert Zorg en Werk helpt mensen met behoeften die soms bijzonder zijn, en niet vervuld kunnen worden zonder toegewijde ondersteuning. Dat is meestal tijdelijk. Uw eigen kracht en kunde zijn het uitgangspunt voor onze zorg. Gastvrijheid, gelijkwaardigheid, veiligheid en stabiliteit zijn de basis.

Wie werkt er bij Expert Zorg en Werk bv?

Expert Zorg en Werk wordt geleid door de eigenares. Zij heeft een sociaalverpleegkundige achtergrond. Er werken hier ook een orthopedagoog (2016-2018) en een maatschappelijk werker. Daarnaast zijn er vrijwilligers en ervaringsdeskundigen.

Opleiding en organisatie

Voor de professionals is een traject van extra beroepsonderwijs uitgezet. Stap 1 is de bhv-certificering in verband met het vereiste 24-uurs toezicht. De organisatie gaat werken volgens de methode van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH). De begeleiders starten voor deze specifieke werkmethode een opleiding.

Zelfredzaamheidsmatrix

De zelfredzaamheidsmatrix is leidend in de werkzaamheden van Expert Zorg en Werk. Deze tool wordt gebruikt voor het bepalen van de uitgangssituatie, als voeding voor de zorgplannen en als monitoringsinstrument voor de voortgang. Werkzaamheden zijn zoveel mogelijk resultaatgericht, minder procesgericht.

Klachten regeling Wmo zorg


Expert Zorg en Werk werkt aan goede dienstverlening voor cliënten.

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent. Toch kan het gebeuren dat u of uw vertegenwoordiger een klacht heeft. Dan horen we dat graag van u. Het is belangrijk dat u weet waar u terecht kunt.


Klachten kunnen onder meer betrekking hebben op de volgende zaken: 
• Gedrag en bejegening van medewerkers naar cliënten; 
• Ontevredenheid over de door Expert Zorg en Werk verleende zorg;
• Ontevredenheid over de procedures van Expert Zorg en Werk.


Als u niet tevreden bent kunt u het beste met uw begeleider praten. Vertel aan uw begeleider wat u vindt. Waarom bent u niet tevreden? Wat zou u anders willen? Uw begeleider kan u misschien helpen. Als u het lastig vindt om het gesprek aan te gaan, kunt u altijd iemand vragen om u daarbij te helpen. Bijvoorbeeld een familielid of een vriend(in). Wanneer het bespreken van uw klacht niet heeft geholpen kunt u  schriftelijk een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van Expert Zorg en Werk. Deze kunt u mailen naar info@expertzorgenwerk.nl. Expert Zorg en Werk is verplicht om binnen zes weken te reageren en een oordeel te geven over de klacht (met een maximale verlenging van 4 weken). 

 

Diversen

1 juli 2019: 

Expert Zorg en Werk is geslaagd voor de externe audit voor de certificering ISO 9001:2015 ; wij zijn heel trots 🥳🥳🥳